Calle Colon, 124 3º 3º
Sant Vicenç de Castellet

938 331 655

info@victmart.cat

Noticias

Base de retenció en el lloguer d’immobles

Benvolguts,

Us adjuntem una circular informativa que conté el nou criteri de la Direcció General de Tributs en relació a la base de retenció en cas de lloguers efectuat per persones jurídiques, que us transcribim a continuació:

“Por tanto, en los casos de arrendamientos de inmuebles, se debe entender por contraprestación íntegra el importe de la renta devengada así como los gastos que el arrendador repercuta al arrendatario, tales como los gastos de basura, comunidad de propietarios o IBI.”

Esperant que us sigui d’interès, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

NOTA: El fitxer pdf pot trigar uns instants en carregar-se, en funció de l’estat de la xarxa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email