Calle Colon, 124 3º 3º
Sant Vicenç de Castellet

938 331 655

info@victmart.cat

Base de retenció en el lloguer d’immobles

Benvolguts, Us adjuntem una circular informativa que conté el nou criteri de la Direcció General de Tributs en relació a la base de retenció en cas de lloguers efectuat per persones jurídiques, que us transcribim a continuació: “Por tanto, en los casos de arrendamientos de inmuebles, se debe entender por contraprestación íntegra el importe de […]