Calle Colon, 124 3º 3º
Sant Vicenç de Castellet

938 331 655

info@victmart.cat

Noticias

Opcions tributàries per l’exercici 2014

Tot i que ho hem vingut comentant personalment al llarg dels últims dies, us volem recordar els terminis per acollir-se a les següents opcions tributàries de cara al proper exercici 2014:

1. CONSOLIDACIÓ FISCAL: S’ha de comunicar l’opció de consolidar fiscalment a partir de l’exercici 2014 fins el dia 31 de desembre de 2013.
2. RENÚNCIA ESTIMACIÓ OBJECTIVA IRPF/IVA: durant el mes de desembre és pot renunciar a estimació objectiva durant l’exercici 2014.
3. OPCIÓ PER LA PRORRATA ESPECIAL IVA: durant el mes de desembre es pot optar per l’aplicació o renúncia al règim de prorrata especial de cara a l’exercici 2014. Com a novetat d’enguany, l’opció tindrà efectes pel propi exercici 2013
4. DEVOLUCIÓ MENSUAL DEL IVA: Durant el mes de novembre es pot sol•licitar la baixa o la inscripció en el registre de devolució mensual de IVA, per tal que aquest règim sigui d’aplicació des de gener de 2014.
5. CRITERI DE CAIXA A L’IVA: Es pot optar a aquest règim en el moment d’inici de l’activitat o bé en una declaració censal durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en que hagi de sortir efectes.
6. GRUPS D’ENTITATS IVA: durant el mes de desembre es pot optar o renunciar al règim especial de grups d’entitats IVA.

Donat que aquestes opcions estan sotmeses a diverses condicions i requisits, cal estudiar amb deteniment la seva aplicabilitat cas per cas. Finalment, i davant els constants canvis normatius, us adjuntem un link al calendari del contribuent que edita l’AGÈNCIA TRIBUTARIA, al qual ens remetem: Calendario del contribuyente 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Agencia Tributaria
Seguridad Social
Noticias Jurídicas